Wszystkie znaki ostrzegawcze BHP ISO7010 - TopDesign

 • Znaki ostrzegawcze
  • Gdzie możemy spotkać znaki ostrzegawcze? Zazwyczaj występują w pobliżu urządzeń lub substancji potencjalnie niebezpiecznych, a ich celem jest budowanie świadomości o możliwym zagrożeniu. W gabinecie zdjęć RTG znajduje się informacja o niebezpiecznym promieniowaniu. Ze względu na źródła możemy wyróżnić kilka typów znaków ostrzegawczych.

   znaki przeznaczone do miejsc w których istnieje zagrożenie pożarowe.

  • Gdzie możemy spotkać znaki ostrzegawcze? Zazwyczaj występują w pobliżu urządzeń lub substancji potencjalnie niebezpiecznych, a ich celem jest budowanie świadomości o możliwym zagrożeniu. W gabinecie zdjęć RTG znajduje się informacja o niebezpiecznym promieniowaniu. Ze względu na źródła możemy wyróżnić kilka typów znaków ostrzegawczych.

   W każdym miejscu gdzie pracują ludzie występują rożne czynniki ryzyka. W celu zapewnienia pracownikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, należy umieścić znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem. 

  • Gdzie możemy spotkać znaki ostrzegawcze? Zazwyczaj występują w pobliżu urządzeń lub substancji potencjalnie niebezpiecznych, a ich celem jest budowanie świadomości o możliwym zagrożeniu. W gabinecie zdjęć RTG znajduje się informacja o niebezpiecznym promieniowaniu. Ze względu na źródła możemy wyróżnić kilka typów znaków ostrzegawczych.

   Znaki ostrzegawcze w obrębie instalacji i urządzeń elektrycznych przy których często występuje zagrożenie np. wysokie napięcie.

  • Gdzie możemy spotkać znaki ostrzegawcze? Zazwyczaj występują w pobliżu urządzeń lub substancji potencjalnie niebezpiecznych, a ich celem jest budowanie świadomości o możliwym zagrożeniu. W gabinecie zdjęć RTG znajduje się informacja o niebezpiecznym promieniowaniu. Ze względu na źródła możemy wyróżnić kilka typów znaków ostrzegawczych.

   Znaki umieszcza się przy substancjach o szczególnych, niebezpiecznych właściwościach: łatwopalnych, żrących lub niebezpiecznych dla środowiska.

  • Gdzie możemy spotkać znaki ostrzegawcze? Zazwyczaj występują w pobliżu urządzeń lub substancji potencjalnie niebezpiecznych, a ich celem jest budowanie świadomości o możliwym zagrożeniu. W gabinecie zdjęć RTG znajduje się informacja o niebezpiecznym promieniowaniu. Ze względu na źródła możemy wyróżnić kilka typów znaków ostrzegawczych.

   Znaki, które powinny znaleźć się wszędzie tam, gdzie występują różne czynniki ryzyka np. substancje toksyczne, radioaktywne lub głośne hałasy.

  ostrzezenie-niebezpieczenstwo-wybuchu-znak-bhp

  Przeciwpożarowe

  ostrzezenie-przed-urzadzeniami-znak-bhp

  BHP

  ostrzezenie-nie-dotykac-znak-bhp

  Elektryczne

  ostrzezenie-substancja-toksyczna-znak-bhp

  Substancje Chemiczne

  ostrzezenie-promieniowanie-znak-bhp

  Promieniowanie