Znak przestrzenny metalowy

Nowy Produkt – Znak przestrzenny metalowy, z konstrukcją do montażu na słupku metalowym, do oznaczania hydrantu zewnętrznego, miejsca zbiórki do ewakuacji, itp Specjalnie zaprojektowany wzorniczo, łączy wysokie walory użytkowe z estetycznym wyglądem. Trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne, odporny na zmienne warunki atmosferyczne i niskie temperatury – nie odkształca się przy wysokich temperaturach w okresie letnim i nie ulega zniszczeniu na skutek niskich temperatur w okresie zimy. Płaszczyzny ekspozycyjne usztywnione konstrukcyjnie. Wyrazista grafika zabezpieczona przed działaniem promieni UV. Wzór prawem chroniony.