Znaki strefy zagrożenia - TopDesign

  • Strefy zagrożenia
    • Czy wiesz gdzie stosowane są Znaki i tablice informujące o strefie zagrożenia?

      Możemy je spotkać między innymi na stacjach paliw, magazynach lub miejscach gdzie znajdują się płyny, gazy łatwopalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscach lub obszarach w których istnieje potencjalne ryzyko wybuchu lub innego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego musza znajdować się specjalne tablice.

    strefa-zagrozenia-znak-bhp

    Strefy zagrożenia