Oznakowania nieświecące

 • Oznakowania BHP

  W każdym miejscu gdzie pracują lub przebywają czasowo ludzie, w celu zapewnienia im optymalnego poziomu bezpiezeństwa konieczne jest zastosowanie odpowiedniego oznakowania. W naszej ofercie:
  - znaki BHP, instrukcje BHP i PPOŻ
  - tablice urządzeń elektrycznych
  - tablice budowlane, tablice różne informacyjne, oznakowanie substancji chemicznych, nalepki ADR i wiele innych

   

  Zastosowanie:

  określenie zakazów, nakazów, ostrzeżeń i informacji obowiązujących w miejscu pracy, w obiekcie lub na wydzielonym obszarze

  Dostępne formaty:

  zgodne z obowiązującymi normami lub zapotrzebowaniem odbiorcy, szczegółowe informacje dotyczące formatów znajdą Państwo na stronach Internetowego Systemu Sprzedaży.

   

  Materiał:

  płyta PVC, folia samoprzylepna PVC

   

  Montaż:

  przyklejenie za pomocą pianki samoprzylepnej lub przymocowanie do podłoża w inny sposób w zależności od rodzaju produktu i od potrzeb

   

 • Tablice budowalane

  W naszej ofercie znajdą Państwo oprócz standardowych tablic z tworzywa PVC, tablice budowlane na metalowym, trwałym nośniku do wielokrotnego użytku. Konstrukcja tablicy umożliwia montaż w układzie pionowym i poziomym, na słupku (o średnicy Ø 50-60 mm) lub rurze rusztowania na placu budowy. Szczególnie polecamy metalową “Tablicę informacyjną budowy” i “Ogłoszenie BIOZ”.

   

  Zastosowanie:

  oznakowanie terenu budowy

   

  Dostępne formaty:

  zgodne z obowiązującymi normami lub zapotrzebowaniem odbiorcy, szczegółowe informacje dotyczące formatów znajdą Państwo na stronach Internetowego Systemu Sprzedaży.

   

  Materiał:

  płyta sztywna PVC, blacha ocynkowana

   

  Montaż:

  tablice na podkładzie metalowym montowane za pomocą obejm; obejmy w zestawie

   

 • Tablice i znaki bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

  Oferujemy oznakowania wspomagające przekaz informacji w obrębie zagadnień dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym znormalizowane znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, oraz infromacyjne

   

  Zastosowanie:

  ostrzeganie i infromowanie o zagrożeniu i stanie urządzeń osób obsługujących urządzenia elektryczne, jak również osób postronnych przebywających w pobliżu takich urządzeń.

   

  Dostępne formaty:

  zgodne z obowiązującymi normami lub zapotrzebowaniem odbiorcy, szczegółowe informacje dotyczące formatów znajdą Państwo na stronach Internetowego Systemu Sprzedaży.

   

  Materiał:

  płyta PVC,
  folia samoprzylepna PVC

   

  Montaż:

  przyklejenie lub przeykręcenie do podłoża w zależności od rodzaju produktu lub potrzeb.

   

 • Tablice rózne informacyjne branżowe

  Proponujemy szeroki wybór oznakowań, tablic i piktogramów o treści ostrzegawczej, zakazującej, nakazującej lub informacyjnej dotyczących różnorodnych sfer życia gospodarczego i społecznego, dedykowanych dla określonych branź, ale także o charakterze ogólnym, mających zastosowanie w różnych miejscach i sytuacjach.

   

  Zastosowanie:

  stosowane w budynkach i obiektach przemysłowych, oświatowych, służby zdrowia i użytczności publicznej, do oznaczana pomieszczeń, terenów, stref, oszarów, miejsc pracy, miejsc występowania zagrożeń, różnego rodzaju urządzeń i instalacji przemysłowych, systemów produkcyjnych, itp.

   

  Dostępne formaty:

  zgodne z obowiązującymi przepisami lub zapotrzebowaniem odbiorcy, szczegółowe informacje dotyczące formatów znajdą Państwo na stronach Internetowego Systemu Sprzedaży.

   

  Materiał:

  płyta sztywna PVC, folia samoprzylepna PVC

   

  Montaż:

  przyklejenie lub przykręcenie do podłoża w zależności od rodzaju produktu lub potrzeb.