Osłona świetlna

W celu optymalizacji bezpieczeństwa i uczytelnienia dróg ewakuacyjnych proponujemy Lumenite Light Sleeve – nakładkę wsuwaną na świetlówkę zamontowaną w oprawie świetlnej. Poprzez wykorzystanie zjawiska fotoluminescencji transparentna nakładka jest „ładowana” światłem świetlówki, jednocześnie nie ograniczając ilości światła emitowanego do pomieszczenia. W sytuacji zaniku zasilania (zaciemnienia) Lumenite Light Sleeve działa automatycznie oświetlając pomieszczenie przez 10-12 godzin.

 

Zastosowanie:

Zastosowanie: w celu optymalizacji bezpieczeństwa i uczytelnienia dróg ewakuacyjnych.

Dostępne formaty:

Ø-37 mm [duża świetlówka starego tpyu] i Ø-25 mm [świetlówka współczesna]
sprzedaż w odcinkach dostosowanych do długości świetlówek 60 cm, 120 cm, 150 cm

 

 

Materiał

niepalne tworzywo fotoluminescencyjne

Montaż:

montaż poprzez nasunięcie osłony na świetlówkę