Our Offer

Standardowy profil naszej produkcji to:
 • fotoluminescencyjne oznakowania ewakuacyjne i przeciwpożarowe,
 • oznakowania bhp
 • tablice urządzeń energetycznych,
 • tablice i znaki ostrzegawcze oraz informacyjne dla różnych branż,
 • systemy informacji wizualnej

Oznakowanie fotoluminescencyjne, które znajdą Państwo w naszej ofercie charakteryzują się wysokim poziomem luminancji oraz długim okresem zaniku wartości luminancji do wartości granicznej widzianej przez ludzkie oko.
Fotoluminescencyjne właściwości naszych znaków spełniają wymagania Polskich Norm oraz europejskiej normy DIN 67510.

Proponujemy oznakowania w trzech poziomach świecenia:

 • TOPlight S-tandard – dla znaków ewakuacyjnych i ppoż. z podstawowej oferty katalogowej
 • TOPlight P-ower – głównie dla znaków morskich oraz ciągów ewakuacyjnych LLL
 • TOPlight U-ltra – dla znaków do zastosowań szczególnych
Oznakowania wykonujemy na różnych podłożach:
 • płyta sztywna PVC,
 • płyta systemu TD®.
 • folia samoprzylepna PVC,
 • aluminium,

Szczególnie polecamy oznakowania wykonane na płycie systemu TD®. Płyta systemu TD® to zintegrowana, wielowarstwowa, samoprzylepna płyta wykonywana według naszej autorskiej technologii. Znaki na płycie TD® charakteryzują się tym, że znak graficzny umieszczony jest we wnętrzu warstwowej płyty, co zwiększa odporność znaku na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne, dając przy tym ciekawy efekt graficzny i estetyczny. Znaki systemu TD® wyposażone są na całej powierzchni w samoprzylepną piankę ułatwiającą montaż i dopasowującą się do nierówności podłoża. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest folią ochronną zabezpieczającą znak podczas transportu i montażu. Oznakowanie w systemie TD® zyskało uznanie wielu naszych klientów. Technologia TD® jest najbardziej innowacyjnym podejściem do tematu oznakowań, a wytwarzane według niej znaki – najlepszym produktem z tej dziedziny na rynku europejskim, produktem docenianym zarówno w sektorze lądowym jak i morskim.