Certyfikaty

Certyfikat Polski Rejestr Statków
Certyfikat ISO 9001:2015 EC TYPE EXAMINATION EC QUALITY SYSTEM CERTYFIKATE (MODULE D)
Swiadectwo_Dop.3616-2019_Znaki_bezp.Ewakuacja Swiadectwo_Dop.3617_2019_Znaki_bezp._Ochrona_Ppoz Swiadectwo_Dop.3618_2019_Znaki_bezp._Ochrona_Ppoz
Świadectwo dopuszczenia 3616/2019. Znaki bezpieczeństwa . Ewakuacja Świadectwo dopuszczenia 3617/2019. Znaki bezpieczeństwa . Ochrona przeciwpożarowa Świadectwo dopuszczenia 3618/2019. Znaki bezpieczeństwa . Ochrona przeciwpożarowa
Swiadectwo_Dop.3619-2019_Techniczne_Środki_ppoż Swiadectwo_Dop.1948-2014_Znaki_bezp.Ochrona_ppoz
Świadectwo dopuszczenia 3619/2019. Znaki bezpieczeństwa . Techniczne Środki Ppoż. Świadectwo dopuszczenia 2596/2016. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja